Go to this page on our english site

Genusteori och litteraturvetenskap

 • 7,5 hp

Undrar du vad genusteori är mer än feminism och vad genusperspektiv på litteraturen gör mer än att undersöka könsroller? Otroligt mycket har hänt inom fältet under senare årtionden. Denna masterkurs ger dig en överblick och gör centrala nedslag i denna livaktiga utveckling.

Med avstamp i genus och det litteraturvetenskapliga fältet rör vi oss sedan mellan kroppar och maktfält – för hur skapas dessa i förhållande till varandra? Vi tittar på queerkritik och maskulinitet, på postkolonial- och transteori, på vithets- och djurstudier. 

Till hjälp tar vi några av de mest tongivande forskarna inom genusteorin idag som till exempel Judith Butler och Sarah Ahmed. Vi använder oss även av en litterär text – Djuna Barnes modernistiska mästerverk Nightwood (1936) – och av hennes hjältinna Robin, som är ”outside the ’human type’ – a wild thing caught in a woman’s skin.”

Frida Beckman, lärare i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.
Forskaren Frida Beckman är en av lärarna på kursen Genusteori och litteraturvetenskap. Foto: Niklas Björling
 • Kursupplägg

  Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning, där studenten kan träffa examinator vid ett introduktionstillfälle, vid den muntliga delen av examinationen samt ha mejlkontakt. Andra terminer erbjuds kursen med undervisning i form av en serie seminarier som ej är obligatoriska.

  Våren 2020 ges kursen med undervisning i form av seminarier, se schema.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Våren 2020
  Frida Beckman

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen