Genusteori och litteraturvetenskap, 7,5 hp

Om kursen

Kursen fördjupar förståelsen av dagens genusteoretiska fält i litteraturvetenskaplig praktik. Tyngdpunkten ligger på centrala teoretiska texter. En roman används genomgående som analysexempel för att pröva de olika teoretiska infallsvinklarna i tolkningspraktik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen