Litterära utopier och dystopier för barn och ungdom, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge en översiktlig bild av den utopiska och dystopiska traditionen inom barn- och

ungdomslitteraturen från 1700-talet och framåt, med särskilt fokus på det sena 1900-talets och 2000-talets

ungdomslitterära dystopier. Den diskuterar olika genredrag och -definitioner, samt huruvida utopier och

dystopier utformas på olika vis i barn- och vuxenlitteraturen. Genom analys av litterära texter belyses även

inom genrerna centrala frågeställningar om samhällsskick, kön- och familjestrukturer, natur och teknologisk

utveckling ur ett historiskt perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen