Introduktion till litterär tolkningsteori, 7,5 hp

Kursen introducerar tolkningsteoretiska traditioner och frågeställningar inom litteraturvetenskapen. Den ger fördjupade kunskaper i allmän och litterär hermeneutik, behandlar begrepp som förståelse, förklaring, historicitet, validitet och intention i deras förhållande till tolkningsarbetet samt belyser litteraturtolkningens gränser och förhållande till annan slags tolkning. Kursen syftar även till att utveckla den studerandes medvetenhet om tolkningsproblematikens ständiga aktualitet i litteraturvetenskapen.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen