Introduktion till litterär tolkningsteori, 7,5 hp

Om kursen

Kursen introducerar tolkningsteoretiska traditioner och frågeställningar inom litteraturvetenskapen. Den ger fördjupade kunskaper i allmän och litterär hermeneutik, behandlar begrepp som förståelse, förklaring, historicitet, validitet och intention i deras förhållande till tolkningsarbetet samt belyser litteraturtolkningens gränser och förhållande till annan slags tolkning. Kursen syftar även till att utveckla den studerandes medvetenhet om tolkningsproblematikens ständiga aktualitet i litteraturvetenskapen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen