Biopolitik och biomakt, 7,5 hp

Observation, kontroll och styrning av det mänskliga livet i sig – från individuella DNA-kedjor till hela befolkningar – hör till det moderna samhällets vardag. Med utgångspunkt i biopolitisk teoribildning hos filosofer som Foucault och Agamben formar kursen frågeställningar om biomaktens teoretiska och historiska särart samt dess konkreta tillämpning i form av normalisering, exkludering, förädling och disciplinering.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen