Biopolitik och biomakt, 7,5 hp

Om kursen

Observation, kontroll och styrning av det mänskliga livet i sig – från individuella DNA-kedjor till hela befolkningar – hör till det moderna samhällets vardag. Med utgångspunkt i biopolitisk teoribildning hos filosofer som Foucault och Agamben formar kursen frågeställningar om biomaktens teoretiska och historiska särart samt dess konkreta tillämpning i form av normalisering, exkludering, förädling och disciplinering.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen