Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barn- och ungdomslitteratur I. Idéer och estetik

 • 7,5 hp

Kursen behandlar historiska, teoretiska och estetiska perspektiv inom litteratur, pedagogik, konst och filosofi som på skilda sätt präglat synen på barn- och ungdomslitteraturen från 1300-talet och fram till 1900-talet.

Kursen ges på avancerad nivå.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Dessa sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen.

 • Kontakt

  Studievägledare i litteraturvetenskap

  E-post: studievagledare@littvet.su.se

  Studentexpedition

  E-post: expedition.ike@su.se