Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barn- och ungdomslitteratur II. Att läsa och tolka klassiker

På kursen läses och problematiseras tolkningar av centrala verk i barn- och ungdomslitteraturens historia, framför allt knutna till modern teori och kritik. Kategorier som saga, flick- och pojkbok, fantasy och bilderbok belyses utifrån verk fördelade under perioden 1700- till 1900-tal. Barn- och ungdomslitterär traditionsbildning diskuteras med utgångspunkt i teoretiska begrepp som exempelvis kanon, intertextualitet och genus.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.