Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp

Om kursen

Skönlitteraturen utgör en viktig informationskälla för kunskap om andra människor och kulturer för barn och ungdomar. Kursen behandlar hur det mångkulturella samhället skildras i såväl svensk som utländsk barn- och ungdomslitteratur, och berör litteraturens roll som kulturförmedlare i en mångkulturell värld. Särskild vikt läggs vid frågor om hur etnisk tillhörighet och det främmande behandlas i de litterära texterna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen