Det dokumentära och litteraturen, 7,5 hp

Kursen behandlar olika dokumentära strömningar i svensk 1900-talslitteratur och förklarar dokumentärbegreppets förhållande till tidigare traditioner som också aktualiserat litteraturens och fiktionens förhållande till "verklighet" och "sanning" på olika sätt. Utgångspunkten är traditionen med 1920- och 30-talets arbetarlitteratur, litterära reportage och reseskildringar, och 1960- och 70-talens dokumentarism. Mot denna kontext läses 2000-talets dokumentärlitteratur. Olika teoretiska perspektiv på förhållandet mellan fakta och fiktion belyses genom nedslag i reception och debatt. Även influenserna från olika internationella dokumentärtrender berörs för att kontextualisera begreppen och ge en grundläggande genreförståelse.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen