Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekokritiska perspektiv – människa, natur, litteratur

Vad är det vi menar när vi talar om naturen? Var går den berömda gränsen mellan kultur och natur? Vad är det egentligen som gör en människa till något mer än ett djur? Och vad är egentligen antropocen? Detta är några av de frågor som kommer att ställas under kvällskursen Ekokritiska perspektiv – människa, natur, litteratur.

William Blakes Newton (1795).
William Blakes Newton (1795). Wikimedia Commons, Public Domain

Det här är kursen för dig som undrar vad litteraturen kan ha att säga oss om en tid av klimatkris och osäkerhet kring människans plats på planeten. Men också för den som är intresserad av teoretiska ingångar till ämnen som språk, medvetande och litteratur. Genom seminarier och föreläsningar får du lära dig att använda ekokritiska och posthumanistiska perspektiv för att få syn på nya och oväntade saker i litteraturen – en hittills oupptäckt flora och fauna som kan gömma sig var som helst i texten, synlig för den som vet hur den ska skifta den läsande blicken.

 • Kursupplägg

  Den här kursen ger en ingång till det teoretiska fältet ekokritik, men också de närliggande fälten djurstudier och posthumanism. Du får en inblick i hur dessa teoriströmningar växt fram sida vid sida med den moderna miljörörelsen samt vilka teman och motiv som är centrala i detta studium, men också i hur den västerländska synen på naturen och andra djur har sina rötter i antiken och det tidigmoderna tänkandet. Samtidigt läser vi skönlitterära verk från olika epoker och genrer – texter som på olika sätt gestaltar människans relation till naturen och andra djur – och diskuterar hur litteraturens form kan gestalta det icke-mänskliga på olika sätt. Vi läser Aristoteles, Descartes och Morton såväl som den poetiska Eddan, Mary Shelley och Ursula K. Le Guin. Eftersom populärkulturen är ett område där föreställningar om naturen ständigt förmedlas, finns även film och poplåtar med på litteraturlistan.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och föreläsningar.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Höstterminen 2021:

  Ingemar Haag/medrättande lärare Sofia Roberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (121 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
  Studentexpedition