Ekokritiska perspektiv – människa, natur, litteratur, 7,5 hp

Ekokritik är ett teoretiskt fält som utifrån olika kulturella uttryck fokuserar på förhållandet mellan människa, natur och teknik och som kritiskt granskar människans förhållande till naturen och begreppet natur som sådant. Under kursens gång stiftar vi bekantskap med olika begrepp och tematiska områden inom den ekokritiska teorin. Vi läser litterära texter från olika tider och språkområden och belyser förhållandet mellan kultur och natur utifrån den ekokritiska teorin.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen