Miljövetenskap I, 30 hp

Om kursen

Kursen ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, jordens naturresurser och utnyttjande av dem, miljöföroreningar, riskbedömning, biologisk mångfald, globala miljöförändringar, miljöproblemens framväxt och hantering i samhället, olika styrmedel och miljölagstiftning, hållbar utveckling samt en introduktion till de statistiska metoder som används inom det miljövetenskapliga området.

Syfte och kunskapsmål

Syftet med kursen är att du som student ska utveckla en integrerad kunskap om miljöproblem från naturvetenskapliga, historiska, politiska, ekonomiska och juridiska vinklar, som du sedan kan använda för att kritiskt analysera och förstå miljöproblem och deras orsaker.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen innehåller följande moment: Naturvetenskapliga grunder i miljövetenskap 15 hp, Miljö och samhälle 7,5 hp, samt Redskap för problemlösning 7,5 hp. Undervisning består av föreläsningar, problembaserat lärande i grupp och enskilt, seminarier, datorlaborationer, muntliga och skriftliga redovisningar samt fältexkursioner.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen