Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att motverka klimatförändringen

Kursen fokuserar på lösningar över olika skalor för att nå klimatneutralitet, och olika åtgärder för att bekämpa orsakerna till mänsklig påverkan på klimatförändringarna. Drivkrafter och möjligheter att minska klimatpåverkande utsläpp genom politisk styrning, tekniska lösningar, socio-ekonomiska förändringar, och inom andra områden kommer att behandlas.

MI2006 moln

Obs! På grund av den nuvarande coronasituationen, kommer kursen MI2006 Att motverka klimatförändringen att ges som en webbaserad distanskurs utan fysiska träffar.

 

Kursen är ett nytt fakultetsövergripande samarbete som koordineras av Institutionen för Miljövetenskap (ACES) i nära samarbete med andra institutioner inom Bolincentret för Klimatforskning såsom institutionerna för Geologisk vetenskap, Naturgeografi, Meteorologi, Resilienscentret (och övriga inom BIG) samt medverkande lärare från Humanvetenskapliga området, inklusive från institutionerna för Statsvetenskap, Juridik, IIES (Institute for International Economic Studies), Filosofi, Ekonomisk Historia och Internationella Relationer, Arkeologi och Engelska. Kursen utvecklas i ett nära samarbete med University of California (UC)systemet där den ges på samtliga UC campuses 
Kursen behandlar åtgärder och lösningar för att nå klimatneutralitet. I kursen ingår:
•     Klimatsystemet och klimatförändringar
•     Naturvetenskapliga, socioekonomiska och politiska orsaker till den pågående klimatförändringen
•     Klimatförändringens påverkan på jorden från naturvetenskapliga, socioekonomiska och politiska perspektiv
•     Lokala och globala aktiviteter och lösningar för ett klimatneutralt samhälle och en analys av deras positiva och negativa konsekvenser
•     Individens och samhällets ansvar för rättvisa och jämlikhet i relation till miljöfrågor
•     Analys av olika politiska åtgärder mot utsläpp av växthusgaser och för att styra den tekniska utvecklingen mot en hållbar energiförsörjning

 • Kursupplägg

  Kursen går på halvfart för att underlätta att den kan tas parallellt med andra kurser.

  Undervisning

  Obs! På grund av den nuvarande coronasituationen, kommer kursen MI2006 Att motverka klimatförändringen att ges HT20 som en webbaserad distanskurs utan fysiska träffar.

   

  Undervisningen består av webbaserade föreläsningar och övningar samt campusbaserade seminarier. Detta är alltså en hybridkurs där aktivt lärande genom ett ”flipped classroom”-upplägg (aktivt lärande/aktiviteter av studenterna) är en viktig del. Deltagande i seminarier är inte obligatoriskt. Kursen ges på engelska.

  Examination

  Undervisning och examinationen genomförs på engelska.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Kursen ges som fristående kurs. Kursen ges på engelska.

  Kursen ges i samarbete med University of California, Institutionen för geologiska vetenskaper, Institutionen för naturgeografi, Meteorologiska institutionen, Institutionen för biologisk grundutbildning Statsvetenskapliga institutionen, Institutet för internationell ekonomi, Engelska institutionen, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Juridiska institutionen och Filosofiska institutionen

 • Kontakt

  Studievägledare

  Frågor om antagning, registrering, schema osv.

  studeranu@aces.su.se, 08-674 7339

  Kursansvarig

  Kevin Noone, Kevin.Noone@aces.su.se

  Department of Environmental Science, unit of Biogeochemistry