Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att motverka klimatförändringen

Kursen fokuserar på lösningar över olika skalor för att nå klimatneutralitet, och olika åtgärder för att bekämpa orsakerna till mänsklig påverkan på klimatförändringarna. Drivkrafter och möjligheter att minska klimatpåverkande utsläpp genom politisk styrning, tekniska lösningar, socio-ekonomiska förändringar, och inom andra områden kommer att behandlas.

MI2006 moln

Kursens syfte svarar upp emot det som efterfrågas i den nya IPCC rapporten: lösningsorienterat kring vad vi kan göra för att begränsa klimatpåverkan.

Kursen är ett nytt fakultetsövergripande samarbete som koordineras av Institutionen för Miljövetenskap (ACES) i nära samarbete med andra institutioner inom Bolincentret för Klimatforskning såsom institutionerna för Geologisk vetenskap, Naturgeografi, Meteorologi, Resilienscentret (och övriga inom BIG) samt medverkande lärare från Humanvetenskapliga området, inklusive från institutionerna för Statsvetenskap, Juridik, IIES (Institute for International Economic Studies), Filosofi, Ekonomisk Historia och Internationella Relationer, Arkeologi och Engelska. Kursen utvecklas i ett nära samarbete med University of California (UC)systemet där den ges på samtliga UC campuses 
Kursen behandlar åtgärder och lösningar för att nå klimatneutralitet. I kursen ingår:
•     Klimatsystemet och klimatförändringar
•     Naturvetenskapliga, socioekonomiska och politiska orsaker till den pågående klimatförändringen
•     Klimatförändringens påverkan på jorden från naturvetenskapliga, socioekonomiska och politiska perspektiv
•     Lokala och globala aktiviteter och lösningar för ett klimatneutralt samhälle och en analys av deras positiva och negativa konsekvenser
•     Individens och samhällets ansvar för rättvisa och jämlikhet i relation till miljöfrågor
•     Analys av olika politiska åtgärder mot utsläpp av växthusgaser och för att styra den tekniska utvecklingen mot en hållbar energiförsörjning

 • Kursupplägg

  Kursen går på halvfart för att underlätta att den kan tas parallellt med andra kurser.

  Undervisning

  Undervisningen består av webbaserade föreläsningar och övningar samt campusbaserade seminarier. Detta är alltså en hybridkurs där aktivt lärande genom ett ”flipped classroom”-upplägg (aktivt lärande/aktiviteter av studenterna) är en viktig del. Deltagande i seminarier är inte obligatoriskt. Kursen ges på engelska.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga prov. Examinationen genomförs på engelska.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Relevant litteratur delas ut.

 • Mer information

  Undervisningsspråket är engelska.

  Kursen ges i samarbete med University of California, Institutionen för geologiska vetenskaper, Institutionen för naturgeografi, Meteorologiska institutionen, Institutionen för biologisk grundutbildning Statsvetenskapliga institutionen, Institutet för internationell ekonomi, Engelska institutionen, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Juridiska institutionen och Filosofiska institutionen.

 • Kontakt

  Studievägledare

  Frågor om antagning, registrering, schema osv.

  studeranu@aces.su.se, 08-674 7339

  Kursansvarig

  Örjan Gustafsson, orjan.gustafsson@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap