Att motverka klimatförändringen, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs vänder sig till studenter inom alla studieinriktningar på Stockholms universitet. Kursen fokuserar på lösningar över olika skalor för att nå klimatneutralitet. Kursen tar upp olika åtgärder för att bekämpa orsakerna till mänsklig påverkan på klimatförändringarna. Drivkrafter och möjligheter att minska klimatpåverkande utsläpp genom politisk styrning, tekniska lösningar, socio-ekonomiska förändringar, och inom andra områden kommer att behandlas.

Kursen är ett nytt fakultetsövergripande samarbete som koordineras av Institutionen för Miljövetenskap (ACES) i nära samarbete med andra institutioner inom Bolincentret för Klimatforskning såsom institutionerna för Geologisk vetenskap, Naturgeografi, Meteorologi, Resilienscentret (och övriga inom BIG) samt medverkande lärare från Humanvetenskapliga området, inklusive från institutionerna för Statsvetenskap, Juridik, IIES (Institute for International Economic Studies), Filosofi, Ekonomisk Historia och Internationella Relationer, Arkeologi och Engelska. Kursen utvecklas i ett nära samarbete med University of California (UC)systemet där den ges på samtliga UC campuses

Kursen behandlar åtgärder och lösningar för att nå klimatneutralitet. I kursen ingår:

•     Klimatsystemet och klimatförändringar

•     Naturvetenskapliga, socioekonomiska och politiska orsaker till den pågående klimatförändringen

•     Klimatförändringens påverkan på jorden från naturvetenskapliga, socioekonomiska och politiska perspektiv

•     Lokala och globala aktiviteter och lösningar för ett klimatneutralt samhälle och en analys av deras positiva och negativa konsekvenser

•     Individens och samhällets ansvar för rättvisa och jämlikhet i relation till miljöfrågor

•     Analys av olika politiska åtgärder mot utsläpp av växthusgaser och för att styra den tekniska utvecklingen mot en hållbar energiförsörjning

Kursen går på halvfart för att underlätta att den kan tas parallellt med andra kurser. Undervisningen består av webbaserade föreläsningar och övningar samt campusbaserade seminarier. Detta är alltså en hybridkurs där aktivt lärande genom ett ”flipped classroom”-upplägg (aktivt lärande/aktiviteter av studenterna) är en viktig del. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Undervisning och examinationen genomförs på engelska.

Kursen går på halvfart. Undervisningen består av webbaserade föreläsningar och övningar samt campusbaserade seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Examinationen genomförs på engelska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen