Aerosolfysik, 7,5 hp

Om kursen

Beskrivning

Kursen ger kunskaper om luftburna partiklars egenskaper, samt om mätning och provtagning av luftburna partiklar.

Syfte och kunskapsmål

Syftet med kursen är att ge studenten kunskap om de viktigaste fysikaliska egenskaperna hos luftburna partiklar, förstå de vanligaste provtagningsteknikerna/ koncentrationsmätningarna av luftburna partiklar, samt att planera och genomföra en studie av olika luftburna partiklars egenskaper, samt sammanställa, presentera och diskutera hur observerade egenskaper kan vara olika uttryck för samma partikel.

Innehåll och undervisningsmetoder

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, redovisningar av uppgifter, inlämningsuppgifter samt övningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen