Go to this page on our english site

Aerosolfysik

 • 7,5 hp

Kursen ger kunskaper om luftburna partiklars egenskaper, samt om mätning och provtagning av luftburna partiklar.

Syftet med kursen är att ge studenten kunskap om de viktigaste fysikaliska egenskaperna hos luftburna partiklar, förstå de vanligaste provtagningsteknikerna/ koncentrationsmätningarna av luftburna partiklar, samt att planera och genomföra en studie av olika luftburna partiklars egenskaper, samt sammanställa, presentera och diskutera hur observerade egenskaper kan vara olika uttryck för samma partikel.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, redovisningar av uppgifter, inlämningsuppgifter samt övningar.  Kursen ges på engelska

 • Mer information

  Kursen ingår i den miljövetenskapliga inriktningen på Kandidatprogrammet i fysik, eller kan ingå i masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot atmosfär, biogeokemi och klimat men ges även som fristående kurs.

  Kursen ges på engelska.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Paul Zieger, Paul.Zieger@aces.su.se

  Department of Environmental Science, unit of Atmospheric Science

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen