Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Aerosolkemi

Kursen ger kunskaper om aerosolers kemi och grundläggande mikrofysik.

Syftet med kursen är att ge studenten kunskap om de viktigaste källorna till aerosoler och förstå hur de bildas och reagerar/ interagerar med omgivande gaser och partiklar, samt känna till de vanligaste analysmetoderna och självständigt kunna välja ut lämplig metod för att bestämma aerosolers kemiska sammansättning. Vidare förväntas studenten förstå samband mellan aerosolers egenskaper och effekt på klimat och hälsa, och hur meteorologiska förhållanden påverkar aerosolen.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter samt övningar. Kursen ges på engelska.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Rekommenderad kurs (valfri) för programstudenter på mastersprogrammet i miljövetenskap: atmosfär-biogeokemi-klimat. Kursen ges på engelska.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Claudia Mohr, Claudia.Mohr@aces.su.se

  Department of Environmental Science, unit of Atmospheric Science