Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Aerosolkemi

 • 7,5 hp

Kursen ger kunskaper om aerosolers kemi och grundläggande mikrofysik.

Syftet med kursen är att ge studenten kunskap om de viktigaste källorna till aerosoler och förstå hur de bildas och reagerar/ interagerar med omgivande gaser och partiklar, samt känna till de vanligaste analysmetoderna och självständigt kunna välja ut lämplig metod för att bestämma aerosolers kemiska sammansättning. Vidare förväntas studenten förstå samband mellan aerosolers egenskaper och effekt på klimat och hälsa, och hur meteorologiska förhållanden påverkar aerosolen.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter samt övningar. Kursen ges på engelska.

 • Mer information

  Kursen ingår i den miljövetenskapliga inriktningen i Kandidatprogram i fysik, men kan även läsas som fristående kurs. Kursen ges på engelska.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Kevin Noone, Kevin.Noone@aces.su.se

  Department of Environmental Science, unit of Atmospheric Science