Miljöfysik, 15 hp

Om kursen

Beskrivning

Kursen ger kunskaper i hur olika miljösystem kan beskrivas med hjälp av termodynamikens lagar och transportfenomen.

Syfte och kunskapsmål

Syftet med kursen är att ge studenten kunskap om:

fasövergångar i atmosfären,

termodynamik med inriktning på atmosfären,

transportfenomen så som transport av rörelsemängd, massa och värme samt

hur teorierna om transportfenomen kan tillämpas på olika miljösystem.

Innehåll och undervisningsmetoder

Undervisningen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter varje vecka och övningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen