Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar

 • 7,5 hp

Under kursen kommer du att lära dig grunderna i modellering. Kursen består av datavisualisering, begrepp och grundläggande teori samt enklare modelleringsverktyg som kan tillämpas på olika typer av miljöproblem inom skilda fält exempelvis klimatförändringar, miljökemi eller ekotoxikologi.

Teorin kombineras med praktiska exempel i datorsalen i form av tre olika fallstudier.

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i föreläsningar, datorlaborationer och hemmauppgifter, därefter en tenta för hela kursen.

  Undervisning

  Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar och datorövningar.

  Lärandemål

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  •  förstå enkla modellers bakomliggande teori, användbarhet och osäkerhet i miljövetenskapligt arbete
  •  använda enkla modeller för att förutsäga olika typer av miljöföroreningars spridning och transport
  •  använda enkla modeller för att förutsäga ekosystemdynamiska förändringar
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Chapter 3 in Jo Smith & Pete Smith, Environmental Modelling An Introduction, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, 2007, 192pp., ISBN 9780199272068.

  Chapter 2 in Ronald A. Hites and Jonathan D. Raff, Elements of Environmental Chemistry, 2nd ed., John Wiley & Sons, Ltd, 2012.

  Chapter 3 in Hugues Goosse, Climate System Dynamics and Modelling, Cambridge University Press, 2015.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

   

  Kursansvarig

  Hans-Christen Hansson, HansChristen.Hansson@aces.su.se
  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för atmosfärsvetenskap