Go to this page on our english site

Introduktion till organisk miljökemi

 • 7,5 hp

Kursen ger en grundläggande översikt av miljökemiska och miljötoxikologiska begrepp och definitioner. En grundläggande översikt av organiska miljöföroreningars produktion/källor, användning, egenskaper, spridning, omvandling i miljön, omvandling i miljön, metabolism samt kemisk analys.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delar:
  1. Teori  5 hp
  2. Laborationer  2,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer.

  Kursen ges på engelska.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • klassificera och namnge vanliga organiska miljöföroreningar (del 1)
  • redogöra för organiska miljöföroreningars användning och grundläggande fysikaliska och kemiskaegenskaper (del 1)
  • redogöra för miljökemiskt och miljötoxikologiskt centrala begrepp och definitioner (del 1)
  • föra resonemang kring spridning, omvandling och metabolism av organiska miljöföroreningar (del 1)
  • analysera några vanliga organiska miljöföroreningar (del 2)

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov (del 1) och laborationsrapporter (del 2). Examination sker på engelska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen