Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till organisk miljökemi

 • 7,5 hp
Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.

 

Kursen ger en grundläggande översikt av miljökemiska och miljötoxikologiska begrepp och definitioner. En grundläggande översikt av organiska miljöföroreningars produktion/källor, användning, egenskaper, spridning, omvandling i miljön, omvandling i miljön, metabolism samt kemisk analys.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delar:
  1. Teori  5 hp
  2. Laborationer  2,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer.

  Kursen ges på engelska.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • klassificera och namnge vanliga organiska miljöföroreningar (del 1)
  • redogöra för organiska miljöföroreningars användning och grundläggande fysikaliska och kemiskaegenskaper (del 1)
  • redogöra för miljökemiskt och miljötoxikologiskt centrala begrepp och definitioner (del 1)
  • föra resonemang kring spridning, omvandling och metabolism av organiska miljöföroreningar (del 1)
  • analysera några vanliga organiska miljöföroreningar (del 2)

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov (del 1) och laborationsrapporter (del 2). Examination sker på engelska.