Tillämpad miljövetenskap, självständigt arbete, 15 hp

Om kursen

Det självständiga arbetet avser att ge erfarenhet och kunskap om vetenskaplighet och vetenskapligt arbete inom tillämpad miljövetenskap, såsom planläggning, genomförande och rapportering av en vetenskaplig undersökning. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier. Kurslitteraturen består av vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området. Man kan göra projekt på 15, 30 eller 45 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen