Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad miljövetenskap, självständigt arbete

  • 15 hp

Det självständiga arbetet avser att ge erfarenhet och kunskap om vetenskaplighet och vetenskapligt arbete inom tillämpad miljövetenskap, såsom planläggning, genomförande och rapportering av en vetenskaplig undersökning. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier. Kurslitteraturen består av vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området. Man kan göra projekt på 15, 30 eller 45 hp.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.