Luftkvalitet: utomhus och inomhus, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar luftföroreningar utomhus och inomhus i stadsmiljö.

Syfte och kunskapsmål

Du får lära dig de bakomliggande orsakerna till förekomsten av luftföroreningar utomhus och inomhus i en stadsmiljö och hur problem med föroreningar kan minskas. Fokus är på uppkomsten av luftföroreningar, deras spridning och transport samt hur de påverkar miljön och människors hälsa. Kursen behandlar även metoder för att uppskatta samhällskostnaderna förknippade med luftföroreningsutsläppen och regelverken som reglerar förekomsten i stadsluften och utsläppen från olika verksamheter.

Innehåll och undervisningsmetoder

I kursen förekommer föreläsningar, övningar i form av modellberäkningar och mätningar samt ett projektarbete. Du kommer i kontakt med myndigheter som ansvarar för luftkvaliteten i stadsmiljön. Kursen ges normalt på engelska om inte alla deltagare är svenskspråkiga.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen