Aerosoler, moln och klimat, 15 hp

Om kursen

Kursen fokuserar på källor, sänkor och omvandlingar av både naturliga och konstgjorda aerosolpartiklar, deras växelverkan med moln och i sin tur deras interaktion med strålning i atmosfären. Du kommer att studera atmosfärens grundläggande struktur och funktioner, inklusive dess utbyte med jordytan och atmosfärens allmänna cirkulation. Dessutom kommer du att lära dig om atmosfäriska modeller, från lokal skala till stora globala klimatmodeller.

En annan viktig del av kursen är att förstå växelverkan mellan strålning, aerosoler och moln. Aerosoler i den molnfria atmosfären sprider direkt solstrålningen tillbaka till rymden. Ett ökat antal konstgjorda aerosoler innebär ökad spridning av solstrålning samtidigt som fler molndroppar bildas av molnkärnpartiklar, vilket i sin tur ökar molnet albedo (reflektion). Det finns också mer komplexa indirekta effekter av konstgjorda aerosoler på molnegenskaper, nederbörd och molnets livstid.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen