Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation, 15 hp

Kursens ger grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt, miljörätt, fysisk planering samt miljöetik och kommunikation. Särskilt miljöbalken och dess förordningar och plan- och bygglagen behandlas men också EU-rätten samt förhållandet mellan nationell rätt och EU-rätt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen