Go to this page on our english site

Systemdynamik, livscykelanalys och modellering

  • 15 hp

Kursen ger en introduktion till systemtänkande och analytiska metoder. Vi kommer att använda exempel och problem med koppling till ämnen inom utbildningen och utföra ett antal systemanalyser med hjälp av modelleringsmjukvaror. Utöver systemmodellering så kommer kursen att behandla kvantitativ modellering och statistik, samt en introduktion till livscykelanalys.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen