Storskaliga utmaningar för klimat och miljö, 15 hp

Om kursen

Kursen är inledande kurs på masterprogrammen i miljövetenskap och behandlar jordens miljösystem och de utmaningar de utsätts för genom olika miljöstörningar. Kursen består av tre delar:

De globala utmaningarna, i denna del av kursen får du en överblick av jordens globala utmaningar och samhällets inverkan på olika miljösystem. Du kommer att lära dig grunderna om biogeokemiska kretslopp, vattnets kretslopp och de storskaliga energibalanserna. Du kommer dessutom att få diskutera etiska och filosofiska frågeställningar som kan uppstå i mötet mellan människa och miljö. Kursens del två behandlar Jordens miljösystem och storskaliga störningar störningar som förgiftade vattenmiljöer, luftföroreningar, markanvändning och terrestriska ekosystem, klimatförändringar, påverkan av syntetiska kemikalier effekter på ekosystem, organismer och människors hälsa. Dessa störningar kommer att behandlas ur fyra aspekter: observerade effekter, källor, spridning och vilka åtgärder som behöver vidtas. Kursens sista del ger dig statistiska redskap som du kommer att ha användning för i dina vidare studier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen