Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Storskaliga utmaningar för klimat och miljö

 • 15 hp

Kursen är inledande kurs på masterprogrammen i miljövetenskap och behandlar jordens miljösystem och de utmaningar de utsätts för genom olika miljöstörningar.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här idan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.

 

Kursen behandlar den yttre miljöns sammansättning och funktion, samt hur detta naturliga miljösystem påverkas av antropogena störningar. Kursen består av tre delar och innefattar:

Del 1, Globala utmaningar, ger en översikt av de stora utmaningarna kring samhällets påverkan på det naturliga systemet inklusive miljöetiska perspektiv. Dessutom behandlas sammansättning och funktion av miljösystemet samt koncept som biogeokemiska kretslopp, hydrologiska kretsloppet, och de storskaliga energibalanserna.

Del 2, Miljösystemet, omfattar en genomgång av stora störningar i miljösystemet såsom vattensystem (inklusive övergödning och påverkan på ekosystemet), luftföroreningar, klimatförändringar, och syntetiska kemikaliers kontaminering av miljön; påverkan på ekosystem, djur och människors hälsa

För varje typ av störning av miljösystemet behandlas:

 • effekterna – problembeskrivning
 • utsläppskällor
 • spridning och processer av den störande faktorn i miljön
 • åtgärder

Del 3, Verktyg för statistik, forskning och kommunikation, behandlar metoder för analys av miljödata samt hur man hittar och rapporterar vetenskaplig information.

 • Kursupplägg

  Om situationen så kräver, kommer undervisningen att ges på distans.

  Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

   

  Delkurser

  Del 1: Globala utmaningar 3,5 hp.

  Del 2: Miljösystemet 8 hp.

  Del 3: Verktyg för statistik, forskning och kommunikation.  3,5 hp.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, exkursioner, grupparbeten samt övningar. Kursen ges på engelska.

 • Mer information

  Kursen innehåller fältundervisning som kan medföra kostnader för studenten. Kursen ingår i masterprogrammen i miljövetenskap, men kan även läsas som fristående kurs. 

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Jana Weiss, Jana.Weiss@aces.su.se

  Department of environmental Science, unit of Exposure & Effects