Go to this page on our english site

Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar

 • 15 hp

Kursen behandlar det miljövetenskapliga perspektivet på klimatförändringar och fokuserar på rubbningar orsakade av människan på Jordens storskaliga kretslopp, biogeosfär, atmosfär och klimat.

ABC cycle
Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.

 

Kursen behandlar:

 • funktionen hos jordens naturliga klimat och biogeosfär-atmosfärsystem; vattnets och kolets kretslopp, energibalans, den allmänna cirkulationen i atmosfär och hav
 • mekanismer och koncept: utsläpp av växthusgaser och aerosoler, klimatpåverkan, klimatfeedback, klimatets sensitivitet
 • naturlig klimatvariation; hur har klimatet varierat under tiden före industrialiseringen
 • antropogen klimatpåverkan; hur observeras den; vilka är orsakerna och vilka bevis finns; hur varierar den över tid och rum
 • klimatförändringar under de kommande decennierna-århundradet; vilka scenarier finns för framtida utsläpp och koncentrationer av växthusgaser i atmosfären; vilka effekter kan vi förvänta på Jordens storskaliga biogeosfärs-atmosfärskretslopp, ekosystemtjänster och samhälle
 • åtgärder mot klimatförändring och för klimatanpassning: FN:s klimatmål och andra initiativ 
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Kursen ges på engelska.

 • Mer information

  Kursen ingår i masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot atmosfär, biogeosfär och klimat, men kan också läsas som fristående kurs. Kursen ges på engelska.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Örjan Gustavsson, Orjan.Gustafsson@aces.su.se

  Department of Environmental Science, unit of Biogeochemistry

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen