Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organisk miljökemi och modellering

Kursen behandlar olika modelleringskoncept för att undersöka hur fysikalisk-kemiska egenskaper och olika miljöfaktorer påverkar organiska miljöföroreningars (OMF) beteende i miljön samt hur organismer exponeras.

Kunskaperna är användbara inom bland annat miljökemisk forskning, riskanalys, myndigheternas miljööversyn, industrins miljöarbete och liknande.

Kursen ger kunskaper om:

 • fördelningen av OMF mellan luft, vatten, jord, sediment och biota
 • transport- och spridningsprocesser samt grundläggande kunskap om reaktioner av OMF i miljön
 • modelleringskoncept med tonvikt på tillämpning inom miljökemi
 • multimediamodeller om föroreningars transport och fördelning i miljön
 • exponeringsmodeller, exponering av människor och andra organismer
 • näringskedjemodeller; bioackumulation och biomagnifikation
 • tillämpningar av modeller och användning av modeller inom översynsarbete
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och  övningar. Kursen ges på engelska.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom redovisningar, inlämningsuppgifter samt skriftligt prov.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod 2020: tis 3/11 2020 - fre 15/1 2021

  Kursperiod 2021: mån 1/11 2021 - fre 14/1 2022

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Kursen ingår i masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot miljökemi och miljötoxikologi, men kan också läsas som fristående kurs. Kursen ges på engelska.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Ian Cousins, Ian.Cousins@aces.su.se

  Department of Environmental Science, unit of Contaminant Chemistry