Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organisk miljökemi och modellering

 • 15 hp

Kursen behandlar olika modelleringskoncept för att undersöka hur fysikalisk-kemiska egenskaper och olika miljöfaktorer påverkar organiska miljöföroreningars (OMF) beteende i miljön samt hur organismer exponeras.

Kunskaperna är användbara inom bland annat miljökemisk forskning, riskanalys, myndigheternas miljööversyn, industrins miljöarbete och liknande.

Kursen ger kunskaper om:

 • fördelningen av OMF mellan luft, vatten, jord, sediment och biota
 • transport- och spridningsprocesser samt grundläggande kunskap om reaktioner av OMF i miljön
 • modelleringskoncept med tonvikt på tillämpning inom miljökemi
 • multimediamodeller om föroreningars transport och fördelning i miljön
 • exponeringsmodeller, exponering av människor och andra organismer
 • näringskedjemodeller; bioackumulation och biomagnifikation
 • tillämpningar av modeller och användning av modeller inom översynsarbete
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och  övningar. Kursen ges på engelska.

 • Mer information

  Kursen ingår i masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot miljökemi och miljötoxikologi, men kan också läsas som fristående kurs. Kursen ges på engelska.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Ian Cousins, Ian.Cousins@aces.su.se

  Department of Environmental Science, unit of Contaminant Chemistry