Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organisk miljökemi och modellering

Kursen behandlar olika modelleringskoncept för att undersöka hur fysikalisk-kemiska egenskaper och olika miljöfaktorer påverkar organiska miljöföroreningars (OMF) beteende i miljön samt hur organismer exponeras.

Kunskaperna är användbara inom bland annat miljökemisk forskning, riskanalys, myndigheternas miljööversyn, industrins miljöarbete och liknande.

Kursen ger kunskaper om:

 • fördelningen av OMF mellan luft, vatten, jord, sediment och biota
 • transport- och spridningsprocesser samt grundläggande kunskap om reaktioner av OMF i miljön
 • modelleringskoncept med tonvikt på tillämpning inom miljökemi
 • multimediamodeller om föroreningars transport och fördelning i miljön
 • exponeringsmodeller, exponering av människor och andra organismer
 • näringskedjemodeller; bioackumulation och biomagnifikation
 • tillämpningar av modeller och användning av modeller inom översynsarbete
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och  övningar. Kursen ges på engelska.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod 2020: tis 3/11 2020 - fre 15/1 2021

  Kursperiod 2021: mån 1/11 2021 - fre 14/1 2022

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Kursen ingår i masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot miljökemi och miljötoxikologi, men kan också läsas som fristående kurs. Kursen ges på engelska.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Ian Cousins, Ian.Cousins@aces.su.se

  Department of Environmental Science, unit of Contaminant Chemistry