Go to this page on our english site

Organiska miljöföroreningars fördelning

 • 7,5 hp

I vårt moderna samhälle förlitar vi oss på kemikalier för olika och varierande ändamål. Vårt utnyttjande av fördelarna med kemikalier innebär att många oundvikligen släpps ut i miljön, där de fördelas mellan luft, vatten, jord och sediment, och även i vävnader hos växter och djur.

Landscape seen from airplane
Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.

 

Kursen behandlar hur molekylära egenskaper hos organiska miljöföroreningar (OMF) påverkar deras fördelning mellan luft, vatten, jord, sediment och biota.

Grundläggande kunskap om var i miljön olika OMFs kan förväntas förekomma beroende på deras molekylstruktur är användbar inom bland annat miljökemisk forskning, riskanalys, myndigheternas miljöförvaltning, industrins miljöarbete och liknande.

Kursen innehåller:

 • ångtryck – "löslighet i luft"
 • vattenlöslighet
 • fördelning av OMF mellan luft och vatten
 • löslighet i organiska matriser
 • oktanol-vatten fördelningskoefficienten
 • sorption till sediment/jord
 • biotillgänglighet och upptag i biota (bioackumulation och biomagnifiering)
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar, presentationer och diskussioner.

  Examination

  Examination sker genom inlämningsuppgifter samt skriftligt prov.

 • Kontakt

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen