Livsmedelssäkerhet och tillsyn, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar:

- livsmedelslagstiftning och dess tillämpningar

- livsmedelstoxikologiska och mikrobiologiska grunder

- livsmedelskedjan från produktion till försäljning

- egenkontroll och märkning

- provtagningsstrategier, provhantering och analysmetoder

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten.

Deltagande i seminarier, övningar och projektarbeten och därmed integrerad undervisning är obligatoriskt.

Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:

- tillämpa relevant livsmedelslagstiftning ur ett myndighetsperspektiv

- redogöra för företagarens ansvar för livsmedelssäkerhet och egenkontroll

- förklara och värdera livsmedelstoxikologiska och mikrobiologiska problem

- identifiera och bedöma riskkällor i olika delar av livsmedelskedjan

- granska och bedöma livsmedelsverksamheters egenkontrollprogram

- hantera praktisk tillsyn inom livsmedelsområdet

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen