Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningstrender i toxikologi

 • 7,5 hp

Kursen bygger på principer som du lärt sig under kursen Toxikologi för miljövetare (MI7015). Vi kommer att belysa aktuella forskningstrender genom diskussion av fallstudier, nya molekylära verktyg och utmaningar i modern tillämpad toxikologi. Vi kommer att studera toxikologiska tillämpningar på både människa och miljö.

Research Trends in Toxicology

Ämnen som omfattas är:

 • hur tillämpas principerna för toxikologi på avancerade forskningsfrågor inom human- och miljökoxikologi
 • hur nya verktyg tillgängliga för toxikologisk forskning kan leda till upptäckt av nya effekter och verkningsmekanismer
 • toxicitetstestning i det 21: a århundradet, toxicogenomics, ekotoxikologi, genetisk toxikologi, hormonförstöring, reproduktion eller utvecklingstoxikologi, hantering av kemiska blandningar och aktuella problem som tillkommande föroreningar och mikroplastik

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen innehåller föreläsningar, laborationer, workshops, presentationer och diskussioner.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Jonathan Martin, Jon.Martin@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för exponering och effekter