Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljöriskhantering

 • 7,5 hp

Kursen behandlar riskhanteringsprocesser för beslutsfattande av fyra övergripande ämnen: klimat, luftföroreningar och hälsoeffekter, kemikalier och vattenförvaltning.

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.

 

För varje ämne presenteras riskhanteringsprocesser och olika styrmedel på nationell, regional och global nivå. Lagstiftning inom EU, myndigheter och aktörer samt allmänna principer för beslutsfattande, såsom försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen kommer att behandlas. Under kursen kommer inbjudna föreläsare att ge olika perspektiv på beslutsfattande vid riskhantering. Kursen kommer även innehålla aspekter av riskkommunikation och interaktioner mellan vetenskap och politik, till exempel hur vetenskapliga data ska kommuniceras för att effektivt informera beslutsfattandet. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, projektarbete och seminarier.

 • Mer information

  Kursen kan ingå i masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot miljökemi och miljötoxikologi eller masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot atmosfär, biogeokemi och klimat men ges även som fristående kurs.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Magnus Breitholtz, Magnus.Breitholtz@aces.su.se

  Department of Environmental Science, unit of Exposure & Effects