Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Beslutsfattande och miljörisker

Detta är en tvärvetenskaplig kurs om teorier och metoder för beslutsfattande inom miljöriskhantering.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

 

Registrering

Antagna studenter
Registrera dig på webben (Ladok för studenter). Registreringen öppnar 5 augusti för alla kurser, men kontrollera sista registreringsdag för varje kurs i Ladok för studenter. Om du inte har studerat vid Stockholms universitet tidigare behöver du först aktivera ditt universitetskonto (Aktivera ditt universitetskonto).

Villkorligt antagna studenter
Om du blivit villkorligt antagen måste du kunna styrka din behörighet till kursen senast vid kursstart. Kontakta studeranu@aces.su.se.

Återbud
Om du inte ännu har registrerat dig och vill lämna återbud ska du göra det på Antagning.se. Om du har registrerat dig men ångrar dig, då ska du göra avbrott på kurs via Ladok för studenter.

Upprop

För att bekräfta slutliga antalet deltagare, har varje kurs ett upprop vid första föreläsningen. Om du inte kan delta måste du kontakta oss (studeranu@aces.su.se) senast samma dag som kursen börjar.
 

Särskilt pedagogiskt stöd

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar.

Läs mer här: Studera med funktionsnedsättning

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Den omfattar aspekter av filosofi (etik och beslutsteori), statsvetenskap (beslut och policyutveckling av organisationer) samt naturvetenskap (vetenskap och riskhantering av klimatförändringar, luftföroreningar, farliga kemikalier och vattenhantering).

Kursen är utvecklad med syftet att locka studenter med olika bakgrunder för att främja tvärvetenskapliga interaktioner och lärande.

Environmental risk management decision-making, illustration
Illustration by Karin Bergman
 • Kursupplägg

  I den första delen av kursen introduceras miljöetik, inklusive en översikt över hur olika värderingar kan identifieras och integreras i beslutsfattande om miljörisker. Till exempel, hur inkluderar vi aspekter av hållbarhet och behoven hos framtida generationer i dagens beslut?

  Den andra delen övergår till beslutsteori och vetenskapsfilosofi. Den undersöker hur värderingar och fakta bör kombineras för att fatta rationella beslut och granskar vetenskapens roll i att tillhandahålla objektiva riskbedömningar. Den här delen diskuterar också hur brist på information och andra typer av osäkerheter kan hanteras.

  Det följs sedan av perspektivet från statsvetenskap och beslutsfattande samt policyutveckling av organisationer. Den täcker aspekter som "grupptänkande" och risk-nytto-bedömningar.

  Undervisning

  De teoretiska delarna kompletteras med föreläsningar som rör vetenskapens och riskhanteringens praktiker inom fyra olika miljöområden: klimatförändringar, luftföroreningar och hälsa, farliga kemikalier och vattenhantering. För varje miljöområde ges en allmän bakgrund till problemet och hur vetenskap genereras för att informera beslut. Styrkor och svagheter hos olika vetenskapliga metoder samt karaktären och hanteringen av kvarvarande osäkerheter diskuteras. Denna del exemplifierar också faktiska beslutsprocesser och relaterar därigenom teorierna till verklig praxis.

  Examination

  Kursen examineras genom ett projektarbete där studenten identifierar en relevant beslutsfattare och genomför en semi-strukturerad intervju med den personen. Syftet med detta är att undersöka hur beslutsteorier tillämpas i praktiken och reflektera över om och hur faktiska beslutsprocesser kan förbättras. Intervjuerna presenteras och diskuteras med lärarna och andra studenter.

   

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student

  Examinator

  Christina Rudén, Christina.Ruden@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, enheten för Exponering & Effekter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledare

  Frågor angående antagning, registrering, schema, etc.

  studeranu@aces.su.se

   

  Kursansvarig

  Christina Rudén, Christina.Ruden@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, enheten för Exponering & Effekter.