Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medie- och kommunikationsvetenskap I

 • 30 hp

Det här är kursen du börjar med när du läser ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap från grunden.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

För dig som blivit antagen till utbildning på Institutionen för mediestudier

Är du antagen till någon av våra kurser? I så fall kommer du att få ett välkomstmail från oss den 5 augusti 2020. Mailet skickas till den e-postadress som du angav när du sökte kursen på www.antagning.se.

För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig, om inget annat anges. I välkomstmailet finns all information du behöver för webbregistreringen.

Undantag från webbregistrering: utbytesstudier och vissa sökanden inom masterprogram - registrering på plats enligt information från institutionen.
 

1: Aktivera ditt universitetskonto - annars kan du inte registrera dig

Innan du kan webbregistrera dig måste du först aktivera ditt universitetskonto. Det gör du på sidan aktivera.su.se. Där beställer du samtidigt ditt universitetskort.

2: Registrera dig - annars mister du din plats!

Webbregistreringen för höstterminen 2020 är öppen från den 5 till den 26 augusti (om inget annat angetts i välkomstmailet).

Du webbregistrerar dig på student.ladok.se. Om du inte registrerar dig senast den 26 augusti, förlorar du din plats.

Student med funktionsnedsättning/funktionsvariation

Ansök om stöd redan som antagen student eller så snart du har blivit registrerad. Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Ansök om stöd så snart du har blivit registrerad.

 

Läroplattformen ATHENA

När du registrerat dig kommer du åt kursens kurssida i Athena.

Athena är läroplattformen vi använder. Athena är en del av "It's learning". I praktiken kommer Athena vara din huvudsakliga plats under kurserna du läser. 

OBS: Du måste vara registrerad student på kursen - annars kommer du inte åt Athena.

Varje kurs du är registrerad på har en Athena-sida - en "Kurssida". 

Där hittar du uppdateringar och information från kursansvarig, schema, planeringar, uppgifter och annat som du behöver under din utbildning.

Om du inte hittar din Athena-sida - kontakta studentexpeditionen.

Tips: ladda ner appen It's Learning.

Till Athena

 

 

Tidsplan inför terminsstarten HT2020

·         5 augusti: Välkomstmail skickas ut till antagna och berörda reserver

·         5–26 augusti: Webbregistrering för alla kurser (om inte annat angetts i välkomstmailet)

 

 

Kontakt

Har du frågor om registrering kontaktar du våra studentexpeditioner i ämnet du ska läsa:

Filmvetenskap: studentinfo@mail.film.su.se

Modevetenskap: infofashion@ims.su.se

Medie- och kommunikationsvetenskap: exp@jmk.su.se

Journalistik: exp@jmk.su.se

 

Läs mer på institutionens webbplats

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

MKV 1

Grundkursen ger en bred orientering inom medie- och kommunikationsvetenskap där mediernas roll i samhälle och kultur studeras. Mediernas produktionsvillkor och deras innehåll samt dess användning i ett historiskt och samtida perspektiv belyses. Kursen riktar in sig på både traditionella massmedier, som press, radio och TV men även på digitala medier och nyare medieformer. Metoder för att kritiskt analysera medieinnehåll och användning ges stort utrymme.

 • Kursupplägg

  Du läser fyra delkurser efter varandra under terminen. Delkurserna är på 7,5 hp vilket innebär ca 5 veckor per delkurs. Varje delkurs examineras med tentor och du får ett betyg för varje delkurs som sedan vägs ihop till ett slutbetyg för hela kursen Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp.

  Under delkurserna undervisas du i Garnisonen, Karlavägen 104, det är vanliga storföreläsningar med hela studentgruppen, men även mindre seminarier i grupper.

  Delkurser

  Du läser fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng efter varandra. Du får betyg på varje delkurs och dessa vägs sedan samman till ett slutbetyg på hela kursen.

  Medier i tid och rum

  Delkursen behandlar olika mediers och kommunikationsformers framväxt och aktuella utveckling, främst i Sverige, samt de rättsliga ramar och ekonomiska förhållanden som kännetecknar dagens mediesystem. Såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv inbegrips.

  Medier, kultur, samhälle 1

  Delkursen syftar till att ge en förståelse för mediernas och kommunikationens roll i samhället, och kunskap om hur synsätten på medier förändrats över tiden. En överblick ges över hur medieforskningen har växt fram inom två skilda teoritraditioner, dels den s k huvudfåran, med betoning på effektforskning, dels den kritiska traditionen.

  Medier, kultur, samhälle 2

  Delkursen syftar till att ge en förståelse för mediernas och kommunikationens roll i samhället och hur medier kan belysas från olika perspektiv. Delkursen fokuserar på några centrala teman i dagens medieforskning, som genus, klass, etnicitet, synen på informationssamhället, och Internets sociala betydelse.

  Internet och digitala medier

  Delkursen syftar till att ge en grundläggande orientering om de centrala frågor och teorier som framväxten av nya medieteknologier har gett upphov till. Nyckelbegrepp om nya medier, vilka gör anspråk på att definiera de särdrag som utmärker fältet nya medier som helhet, behandlas.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Seminarier och workshops är obligatoriska. Undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad förekursstart.

  Studera med funktionsnedsättning

  För dig som studerar med varaktig funktionsnedsättning finns olika stödformer på Stockholms universitet. Det är viktigt att du i samband med att du blir antagen till kursen ansöker om stöd. Läs mer här om det stöd du kan få
   
  Tips, råd och stöd för dina studier

  Att komma direkt från gymnasiet eller inte ha högskolevana är inte ovanligt på grundkurser på Stockholms universitet. Det går ofta bra att komma in i det lite nya sättet att plugga. Men det finns en massa stöd att få för att underlätta studierna. Studievägledaren på institutionen hjälper med tips på studieteknik, men också universitetets resurser är väldigt bra, som Studie- och språkverkstaden. Läs mer här om dem.

  Examination

  Medier i tid och rum, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen och skriftlig gruppuppgift.

  Medier, kultur och samhälle I, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen och muntlig presentation av gruppuppgift.

  Medier, kultur och samhälle II, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig hemtentamen och muntlig presentation av gruppuppgift.

  Internet och digitala medier, 7,5 hp

  Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen.

  Examinator

  Examinatorer HT20

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Behöver du talböcker? Det kan ta 8 veckor att läsa in. Beställ i god tid!

  Har du läs- och skrivsvårigheter exempelvis och har ansökt i NAiS och beviljats stöd kan du få tillgång till talbokstjänst. Viktigt att du kollar igenom kurslitteraturlistan och ser efter om kursböckerna och texter finns inlästa eller är i elektronisk form som kan läsas av talsyntes. Annars måste du beställa inläsning.

  Läs mer om talböcker här

   

 • Mer information

  Medie- och kommunikationsvetenskap

  Studier i medie-­ och kommunikationsveten­skap vid Stockholms universitet ger en bred förståelse för mediernas framväxt, betydelse och förändringar i Sverige och globalt. Utbildningen ger goda förutsättningar för att jobba med kvalificerad omvärldsbevakning där medier och medieanvändning står i fokus.

  Bygg din egen examen med kursen

  Medie- och kommunikationsvetenskap kan du läsa till en kandidatexamen genom "fristående kurser". Då har du Medie- och kommunikationsvetenskap I, II och Kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap (90 högskolepoäng) som grund i ditt huvudområde. Du kommer behöva 90 högskolepoäng till och det står dig fritt att välja både ämne och kurs. Varför inte kombinera med språk, marknadsföring, konstvetenskap t ex? Tala med vår studievägledare för att få tips.

  Förslag till studiegång för att läsa till kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap:

  1. Läs Medie- och kommunikationsvetenskap I och

  Medie- och kommunikationsvetenskap II

  (totalt 60 hp).

  2. Läs 30 hp valfria kurser/ämnen.

  3. Läs kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap 30 hp (inklusive kandidatuppsats 15 hp)

  4. Läs 60 hp valfria/kurser ämnen.

  Annan väg till examen:
  Om du läser Kulturvetarprogrammet kan du välja Medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne och på så sätt få examen.

 • Kontakt