Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medie- och kommunikationsvetenskap II

Det här är kursen du läser efter Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Så gör du för att bli registrerad på din utbildning hos oss:


Tidsplan inför terminsstarten VT2021

 • 5 januari: Välkomstmail börjar skickas ut från oss till antagna
 • 5–14 januari: Webbregistrering för alla kurser (om inte annat angetts i välkomstmailet)
 • 11-18 januari reserver kan börja antas 
 • 18 januari kursstart Period 1
 • 23 mars kursstart Period 2

Distans eller Campus? - Undervisningsformer VT2021

Med anledning av Covid-19 och i enlighet med Stockholms universitets riktlinjer och beslut kommer våren 2021 se annorlunda ut än vanliga terminer. Undervisning på distans blir den huvudsakliga undervisningsformen.

Institutionen för mediestudier kommer undervårterminen 2021 att bedriva sin undervisning huvudsakligen via distansundervisning. 30/1 tas beslut om vissa utbildningar/moment som börjar terminens andra del.
Se här för detaljerad kursinformation (länk till pdf).

Du som har skäl till att inte delta i undervisning som inte skulle ges via distansundervisning i institutionens lokaler kan delta på distans. Kontakta ansvarig lärare för upplägg.

IMS följer Stockholms universitets beslut och rekommendationer om undervisning.


Välkomstmail:

Är du antagen till någon av våra kurser? I så fall kommer du att få ett välkomstmail från oss den 5 januari 2021. Mailet skickas till den e-postadress som du angav när du sökte kursen på www.antagning.se.

OBS: För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig, om inget annat anges. I välkomstmailet finns all information du behöver för webbregistreringen.

Undantag från webbregistrering: utbytesstudier och vissa sökanden inom masterprogram - registrering på plats enligt information från institutionen.
 


Webbregistrering - så gör du:

 

1: Aktivera ditt universitetskonto - annars kan du inte registrera dig

Innan du kan webbregistrera dig måste du först aktivera ditt universitetskonto. Det gör du på sidan aktivera.su.se. Där beställer du samtidigt ditt universitetskort.

Om hur det fungerar med universitetskonto här

Aktivera ditt universitetskonto här

2: Registrera dig - annars mister du din plats!

Du webbregistrerar dig på student.ladok.se. Om du inte registrerar dig senast deadline, förlorar du din plats.

student.ladok.se

Datum för webbregistrering:

För kurser som börjar 18/1 (Period 1) kan du webbregistrera dig:

 • 5/1 - 14/1 

För kurser som börjar 23/3 (period 2) kan du webbregistrera dig::

 • 5/1 - 21/3

Reserv - antagen som reserv

Från 11 till 18 jan antas eventuella reserver. Om du blir antagen kommer du att få ett välkomstmail från oss som du måste svara på inom utsatt tid. Kolla din mail (och även skräpposten) dagligen under den här perioden så att du inte missar viktig information och riskerar att förlora din plats.

Villkor - antagen med villkor (Vi)

Du som antagits med villkor kan inte registrera dig på kursen förrän vi kunnat se att du är behörig. Om du har skrivit en omtenta sent på terminen så måste den kanske rättas innan villkorsspärren kan tas bort. Om du fortfarande inte kan registrera dig den 14 januari, kontakta oss på telefon eller e-post så ska vi se varför villkorsspärren inte tagits bort.

Student med funktionsnedsättning/funktionsvariation

Ansök om stöd redan som antagen student eller så snart du har blivit registrerad. Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Ansök om stöd så snart du har blivit registrerad.


Hitta din kursinfo

Schema och kurslitteratur hittar här på din kurs i utbildningskatalogen.

Läroplattformen ATHENA

När du registrerat dig kommer du åt kursens kurssida i Athena.

Athena är läroplattformen vi använder. Athena är en del av "It's learning". I praktiken kommer Athena vara din huvudsakliga plats under kurserna du läser. 

OBS: Du måste vara registrerad student på kursen - annars kommer du inte åt Athena.

Varje kurs du är registrerad på har en Athena-sida - en "Kurssida". 

Där hittar du uppdateringar och information från kursansvarig, schema, planeringar, uppgifter och annat som du behöver under din utbildning.

Om du inte hittar din Athena-sida - kontakta studentexpeditionen.

Tips: ladda ner appen It's Learning.

Till Athena


 


Tidsplan inför terminsstarten VT2021

 • 5 januari: Välkomstmail börjar skickas ut till antagna
 • 5–14 januari: Webbregistrering för alla kurser (om inte annat angetts i välkomstmailet)
 • 11-18 januari reserver kan börja antas 
 • 18 januari kursstart Period 1
 • 23 mars kursstart Period 2

 


Kontakt

Har du frågor om registrering kontaktar du våra studentexpeditioner i ämnet du ska läsa:

Filmvetenskap: studentinfo@mail.film.su.se

Modevetenskap: infofashion@ims.su.se

Medie- och kommunikationsvetenskap: exp@jmk.su.se

Journalistik: exp@jmk.su.se

 

Läs mer på institutionens webbplats

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

MKV II

Fortsättningskursen i medie- och kommunikationsvetenskap ger fördjupade kunskaper i vetenskaplig metod, teori och olika analytiska begrepp. Den ger bredare kunskaper om digitala medier och nyare medieformer. Här ingår bland annat populärkultur, internetkommunikation och sociala medier. Du får även lära dig flera metoder för att kritiskt analysera mediernas produktion, innehåll och publiker.

Vill du börja läsa Medie- och kommunikationsvetenskap ska du läsa Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp.

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp

 • Kursupplägg

  Precis som i MKV 1 läser du fyra delkurser på 7,5 hp efter varandra. Du får betyg i delkurserna som sedan vägs samman till ett slutbetyg.

  Delkurser

  Information, propaganda, reklam och PR

  Delkursen behandlar från historiska och kommunikationsteoretiska utgångspunkter information, propaganda, reklam och public relations som målinriktade och medierelaterade verksamheter. Framväxten av propaganda och reklam som institutioner i samhället, starkt knutna till politiken respektive ekonomin, belyses liksom utvecklingen av mediebaserade informationskampanjer och myndighetsinformation, från samhällsinformation till PR-verksamhet.

  Efter delkursen förväntas du kunna:

  • förstå, redogöra och kunna göra bedömningar för planerade informationsverksamheters ekonomiska,politiska, sociala och kulturella förutsättningar och konsekvenser,
  • kritiskt undersöka villkor för och konsekvenser av en vald planerad informationsverksamhet,
  • förstå, värdera och redogöra för etiska aspekter och gränsdragningar mellan delkursens olika fält, t exinformation och propaganda.

  Populärkulturella världar

  Delkursen behandlar olika teoretiska och analytiska perspektiv och begrepp för studiet av populärkulturella former, innehåll och användning. I centrum står frågor kring identitet, gemenskap, känslor och medierelationer samt populärkulturens ideologiska funktioner vilket belyses ur olika perspektiv. Hit hör förhållandet mellan högt/lågt, realism/fiktion, identitet, identifikation och "de andra”.  I delkursen ingår även tillämpningar av teorier om populärkultur på olika mediematerial.

  Efter delkursen förväntas du kunna:

  • förstå och redogöra för de viktigaste teoretiska perspektiven inom studiet av populärkultur
  • självständigt tillämpa relevanta teoretiska begrepp på ett eget utvalt mediematerial
  • genomföra ålagda uppgifter inom givna tidsramar.       

  Metodologi

  Delkursen behandlar vetenskaplig metod, relationen mellan teori och metod, formuleringen av vetenskapliga problem, forskningsdesign, olika typer av urval och metodfrågor. Vidare innehåller kursen en valbar tillämpningsövning där studenten fördjupar sig i valbar metod på ett konkret och väl avgränsat mediematerial.          

  Efter delkursen förväntas du kunna:

  • beskriva och förstå metoder för analys av medieinnehåll och publiker
  • beskriva och förstå begrepp inom vetenskaplig metod såsom reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och kvalitativa och kvantitativa metoder
  • tillämpa en för materialet lämplig metod på ett mediematerial utifrån konkreta forskningsproblem
  • framställa och visuellt presentera vetenskapliga modeller, tabeller, figurer och diagram.

  Digitala mediekulturer

  Delkursen syftar till att ge studenten kunskaper och verktyg för att kunna kritiskt reflektera och göra bedömningar om de centrala frågor, teorier och debatter som framväxten av nya medieteknologier har gett upphov till, samt att ge en överblick över och praktisk introduktion till de specifika metoder som utvecklats för att studera internet och digitala medier i sitt sociala, kulturella och samhälleliga sammanhang. Delkursen fokuserar på några centrala teman och frågor i dagens digitala mediekulturer, som hackare, pirater och intellektuell egendom; virtuella gemenskaper; medborgarjournalistik och dator- och onlinespel. I delkursen genomförs, i grupp eller enskilt, en undersökning inom medie- och kommunikationsvetenskap, med hjälp avbegrepp, teorier och metoder förvärvade under tidigare delkurser. Undersökningen inbegriper egen insamling och analys av data. Val av undersökningsproblem sker i samråd med grupphandledare.
   

  Efter delkursen förväntas du kunna:

  • redogöra för och diskutera aktuella praktiker och frågor i dagens digitala mediekulturer,- kritiskt reflektera över de centrala frågor, teorier och debatter som framväxten av nya medieteknologier hargett upphov till
  • redogöra för de specifika metoder som utvecklats för att studera internet och digitala medier i sitt sociala,kulturella och samhälleliga sammanhang,- söka, samla, värdera och kritiskt tolka information relevant för en mindre problemställning inom områdetdigitala mediekulturer
  • självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom områdetsamt genomföra ett mindre skriftligt vetenskapligt arbete inom den givna tidsramen 
  • genomföra mindre analyser av innehåll och praktiker på internet utifrån de teorier och metoder som kursenbehandlar
  • skriftligt redogöra för och diskutera arbetets syfte, metod och resultat
  • muntligt och visuellt presentera sitt vetenskapliga paper inför grupp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och handledning. Seminarier, övningar och handledning är obligatoriska. Undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  Information, propaganda, reklam och PR, 7,5 hp
  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen samt muntlig och visuell presentation av workshopövning.
  Populärkulturella världar, 7,5 hp
  Delkursen examineras genom skriftlig hemtentamen och skriftlig individuell inlämningsuppgift.
  Metodologi, 7,5 hp
  Delkursen examineras genom skriftlig salstentamen, skriftlig metodrapport, muntlig och visuell presentation av metodrapport samt tillämpningsövning.
  Digitala mediekulturer, 7,5 hp
  Delkursen examineras genom ett skriftligt vetenskapligt paper och muntlig och visuell presentation av detsamma.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  . Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala: 
  A    = Utmärkt 
  B    = Mycket bra 
  C    = Bra 
  D    = Tillfredsställande 
  E    = Tillräckligt 
  Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt 
  c.    De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterierär bindande.
  d.    För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter. Slutbetyg påhel kurs sätts genom att delkursernas bokstavsbetyg A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas, med undantag för betyget A som ges från medelvärdet 4,2 och uppåt.
  För att få slutbetyg på respektive delkurs krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt uppfyllt närvarokrav.
  Digitala mediekulturer, 7,5 hp
  Presentation av vetenskapligt paper kan inte kompenseras med annan uppgift utan kompenseras med presentation vid omtentamenstillfälle.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas att göra en av examinator bestämd skriftlig kompenserande uppgift.
  e.    För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. 
  Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. 
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd för att bestämma betyg på nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot detta. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
  Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.
  f.    Komplettering av examinationsuppgifter kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt, dvs fåttbetyget Fx. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
   

  Examinator

  Examinatorer HT20

  Examinatorer VT21

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Behöver du talböcker? Det kan ta 8 veckor att läsa in. Beställ i god tid!

  Har du läs- och skrivsvårigheter exempelvis och har ansökt i NAiS och beviljats stöd kan du få tillgång till talbokstjänst. Viktigt att du kollar igenom kurslitteraturlistan och ser efter om kursböckerna och texter finns inlästa eller är i elektronisk form som kan läsas av talsyntes. Annars måste du beställa inläsning.

  Läs mer om talböcker här

 • Kontakt

  studievagledare@ims.su.se