Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs

 • 30 hp

Kandidatkurs i MKV med examensarbete (kandidatuppsats)

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras både traditionella massmedier (press, radio och tv) ochnya medieformer, med fokus på mediers roller och betydelser i samhälle och kultur. Kandidatkursen gerfördjupade kunskaper om vetenskapliga teorier och metoder för att kritiskt analysera medieproduktion,medieinnehåll och medieanvändning i ett självständigt examensarbete.
 

 • Kursupplägg

  Delkurs 1: Vetenskaplighet, teori och metod, 15 hp

  Delkursen består av tre moment. Det första behandlar teoretiska och metodologiska utgångspunkter förvetenskaplighet i studier av medierad kommunikation. Olika human- och samhällsvetenskapliga ansatserdiskuteras inom ramen för en orientering i modern vetenskapsteori. Moment två och tre innehåller alternativavalfria fördjupningar och specialiseringar inom teori respektive metod. Specialiseringarna omfattar centralateori- och metodområden inom medie- och kommunikationsvetenskapen, och väljs med hänsyn till detplanerade examensarbetet. 

  Delkurs 2: Examensarbete, 15 hp

  I delkursen genomförs, enskilt eller parvis, en självständig undersökning inom medie- ochkommunikationsvetenskap med hjälp av begrepp, teorier och metoder förvärvade under tidigare delkurser.Undersökningen inbegriper egen insamling och självständig och kritisk analys av data.Undersökningsproblem väljs i samråd med handledare.

  Undervisning

  Delkurs 1: Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska.

  Delkurs 2: Undervisningen sker i form av individuell handledning, grupphandledning och seminarier.Seminarierna är obligatoriska. Undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information se kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  Delkurs 1: Vetenskaplighet, teori och metod, 15 hp

  Delkursen examineras genom tre individuellt författade seminarieartiklar, vilka redovisas och diskuteras påseminarier.

  Delkurs 2: Examensarbete, 15 hp

  Delkursen examineras genom författandet av ett examensarbete, muntlig och visuell presentation och försvarav det egna examensarbetet samt opponering på annan students examensarbete vid seminarier.

  Examinator

  Examinatorer HT20

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  studievagledare@ims.su.se