Medierad intersektionalitet: genus, klass, etnicitet och sexualitet, 7,5 hp

Om kursen

Kursen förmedlar kunskap om olika teoretiska perspektiv och empiriska studier om hur medier representerar den sociala identitetens olika aspekter såsom klass, etnicitet, kön och sexualitet. Begreppet intersektionalitet används som utgångspunkt för att beskriva och förklara hur medierepresentationer konstruerar identiteter och vilka maktstrukturer som ligger till grund för dessa representationer. Kursen ingår också i Masterprogram i globala mediestudier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen