Go to this page on our english site

Medierad intersektionalitet: genus, klass, etnicitet och sexualitet

  • 7,5 hp

The course discusses different theoretical methods and empirical studies of how media represent differentaspects of social identities such as class, ethnicity, gender, and sexuality.

MK7023

Course in English, more info here.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen