Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medierad intersektionalitet: genus, klass, etnicitet och sexualitet

The course discusses different theoretical methods and empirical studies of how media represent differentaspects of social identities such as class, ethnicity, gender, and sexuality.

MK7023
  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.