Medier och politik i en globaliserad värld, 7,5 hp

Om kursen

Kursen innehåller fördjupade studier av de globaliserings- och medieringsprocesser som har betydelse för omformandet av politiska och kulturella identiteter. Fallstudiebaserade föreläsningar och seminarier om konkreta mediesituationer, såsom global krisrapportering, spridningen av amatörbilder, bloggning och global tv och radio, kopplas till olika teoretiska perspektiv och bidrar till fördjupade och specialiserade kunskaper om globalisering och medier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen