Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medier och politik i en globaliserad värld

Kursen innehåller fördjupade studier av de globaliserings- och medieringsprocesser som har betydelse för omformandet av politiska och kulturella identiteter.

Fallstudiebaserade föreläsningar och seminarier om konkreta mediesituationer, såsom global krisrapportering, spridningen av amatörbilder, bloggning och global tv och radio, kopplas till olika teoretiska perspektiv och bidrar till fördjupade och specialiserade kunskaper om globalisering och medier.

Mer om kursen på den engelska sidan

 • Kursupplägg

  Examinator

  Examinatorer VT21

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  General information

  master@ims.su.se

  Student Counsellor

  studievagledare@ims.su.se