Mediearkeologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar de intrikata temporala relationer som finns mellan nya och gamla medieteknologier.

Begreppet ”nya medier” ifrågasätts och dagens digitala kulturer sätts i historiska perspektiv. Under kursens

gång kommer studenter att utforska bortglömda, förbisedda, återvunna, bortkastade och föreställda medier

samt de myter, förhoppningar och farhågor som omgärdat dessa. Ett starkt fokus kommer ligga på hur

mediers materialitet, funktionalitet, och design kan ses koordinera politiska, sociala och kulturella praktiker.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen