Go to this page on our english site

Mediearkeologi

  • 7,5 hp

Kursen behandlar de intrikata temporala relationer som finns mellan nya och gamla medieteknologier.

Begreppet ”nya medier” ifrågasätts och dagens digitala kulturer sätts i historiska perspektiv. Under kursens

gång kommer studenter att utforska bortglömda, förbisedda, återvunna, bortkastade och föreställda medier

samt de myter, förhoppningar och farhågor som omgärdat dessa. Ett starkt fokus kommer ligga på hur

mediers materialitet, funktionalitet, och design kan ses koordinera politiska, sociala och kulturella praktiker.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen