Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mediearkeologi

Visste du att idén bakom FaceTime är mer än 100 år gammal? Eller att trådlös storskalig fildelning kunde utföras på 1980-talet? Eller att ett musik-on-demand-system faktiskt realiserades 1895? Vill du gå kursen men kan inte komma till Stockholm? Våren 2023 ger vi kursen som distanskurs. Vi ses!

TV
Credit: SHEILA TERRY/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Universal Images Group

Begreppet ”nya medier” ifrågasätts och dagens digitala kulturer sätts i historiska perspektiv. Under kursens gång kommer studenter att utforska bortglömda, förbisedda, återvunna, bortkastade och föreställda medier samt de myter, förhoppningar och farhågor som omgärdat dessa. Ett starkt fokus kommer ligga på hur mediers materialitet, funktionalitet, och design kan ses koordinera politiska, sociala och kulturella praktiker.

Läs mer på kursens engelska sida

  • Kursupplägg

    Examinator

    Examinatorer VT21

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.