Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till globala mediestudier

Inledande kurs i Masterprogrammet.

Kursen behandlar relationen mellan globalisering och medier ur ett interdisciplinärt perspektiv. Föreläsningar och seminarier om olika teoretiska förhållningssätt till denna relation kombineras med individuella och gruppvisa arbetsuppgifter av empirisk och metodologisk karaktär. Teori och debatt om globaliseringsprocesser utgör bakgrunden till kursens fokus på traditionella och nya mediers betydelser för omformandet av politiska identiteter och öppnandet av nya områden för offentlig diskussion.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.