Programmeringsdidaktik för lärare, 7,5 hp

Om kursen

Det allt mer digitaliserade samhället ställer krav på att vi som medborgare, föräldrar, lärare och elever utvecklar olika slags digitala kompetenser. I det ingår datalogiskt tänkande och grundläggande programmeringskunskaper.

Kursen riktar sig främst till lärarstudenter och till befintliga lärare som vill lära sig mer om programmeringsdidaktik.

Kursen går igenom hur en programmerad värld påverkar oss och vilka användningsområden programmering har nu och i framtiden. Du lär dig också att lära ut programmering till elever på olika nivåer i förskola och grundskola.

Efter avslutad kurs har du förståelse för:

  • vad programmering är och dess roll i samhället
  • hur du didaktiskt kan introducera programmering för elever
  • hur lärare kan arbeta med programmering ämnesöverskridande
  • de programmeringsspråk, verktyg och miljöer som är relevanta för undervisning i förskola och grundskola
  • och har utvecklat grundläggande färdighet i att programmera blockprogrammeringsspråket Scratch och det textbaserade språket Python.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen